Jak działa kondensator odsprzęgający.

Kondensator odsprzęgający jest specjalną funkcją kondensatora. Eliminuje on wszystkie niepożądane sygnały, którymi są najczęściej sygnały AC. Innymi słowy, kondensator odsprzęgający filtruje sygnał, wygładza sygnał w celu zmniejszenia ewentualnych tętnień napięcia stałego i zapobiega spadkom napięcia. Kondensator jest umieszczony pomiędzy zasilaniem a masą.